INTER MEDIA PROJEKT doradztwo, konsultacje, projekty ekspertyzy. Firma powstała w 2006 roku stawiając na szeroko rozumiane wsparcie dla rozwoju biznesu. Świadczy usługi doradcze i projektowe w obszarach: środki z UE, wsparcie ze źródeł krajowych i zagranicznych, energetyka odnawialna i konwencjonalna, budownictwo, współpraca międzynarodowa. Naszym celem jest pełna satysfakcja Klienta z podjętych przez nas działań dotyczących pozyskania pożądanego wsparcia na rozwój określonych przedsięwzięć biznesowych. INTER MEDIA PROJEKT angażuje się również w działalność międzynarodową współpracując w tym zakresie z podmiotami handlowymi z terenu UE i spoza UE oraz instytucjami otoczenia biznesu, których misją jest wsparcie podmiotów krajowych na rynkach zagranicznych.

Swoim Klientom firma świadczy również szeroki zakres usług PR zmierzających do skutecznej promocji ich marki i produktów.

e-mail: info@intermediaprojekt.pl, www.intermediaprojekt.pl, tel. +48 695 90 40 60, +48 533 90 40 61,